Coalitieakkoord is best wel watervriendelijk

Analyse coalitieakkoord 2021
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Hoe watervriendelijk is het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en CU? Water Natuurlijk toetste het akkoord van de regeringspartijen, en beoordeelde de watervriendelijkheid met een ruime voldoende. Alleen blijkt die ruime voldoende wel het gemiddelde van de watervriendelijkheid van de vier partijen. En dat valt dan wel weer een beetje tegen. Met partijen als D66 en ChristenUnie, die beide een dikke 9 scoorden, had er volgens Water Natuurlijk meer ingezeten.

Voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen heeft Water Natuurlijk dertien verkiezingsprogramma’s getoetst op een twaalftal onderwerpen, opgedeeld in vier blokken: water, natuur, klimaat en bestuur: het WaterRad. Op 17 maart 2021 waren het weliswaar geen waterschapsverkiezingen, maar nationaal beleid en wetgeving heeft wel gevolgen voor water(schappen). Daarom heeft Water Natuurlijk als grootste waterschapspartij van Nederland de programma’s langs de meetlat gelegd, en nu dus ook het coalitieakkoord.

Plussen en minnen

Water Natuurlijk constateert dat het met de inhoudelijke onderwerpen wel goed lijkt te zitten. Vooral het thema klimaat scoort erg hoog. Water Natuurlijk is tevreden dat de coalitie aandacht heeft voor water als ordenend principe bij ruimtelijke ontwikkelingen. Verder scoort het coalitieakkoord goed op klimaatadaptatie zowel in de stad als in het ommeland, is er aandacht voor circulariteit en het principe dat de vervuiler betaalt.
Als het gaat over natuurnetwerk is Water Natuurlijk nog niet overtuigd van de ambities van de coalitie, ondanks de aandacht die er is voor biodiversiteit. Over de afstemming van de nitraatrichtlijn op de kaderrichtlijn water blijft het coalitieakkoord vaag. Hier is ruimte voor verbetering. Ronduit slecht zijn de plannen van de coalitie als het gaat om schoon water en de aanpak van droogte.

Geborgde zetels

Water Natuurlijk vindt het een gemiste kans dat het akkoord niets vermeldt over de afschaffing van geborgde zetels. Een zeer actueel thema, dat met de waterschapsverkiezingen in 2023 in het vooruitzicht, nu geregeld had kunnen worden. En datzelfde geldt voor de financiering van lokale politieke partijen. Die blijven met dit akkoord achtergesteld bij politieke partijen die deel uitmaken van de Tweede Kamer.

De plannen in het coalitieakkoord krijgen een ruime voldoende. Nu de uitvoering nog.

Analyse coalitieakkoord 2021

Klik op de afbeelding voor een vergroting van het WaterRad.