Contract slibverwerking getekend

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De komende 20 jaar is Waterschap Drents Overijsselse Delta verzekerd van afvoer van het slib uit de rioolwaterzuiveringen. DB-lid Marion Wichard ondertekende 31 januari het contract, waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Water Natuurlijk is blij dat op termijn ook fosfaat kan worden teruggewonnen.

Samen met de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest ging Drents Overijsselse Delta een contract aan met Slibverwerking Noord Oost Nederland (SNON), een samenwerking tussen de bedrijven GMB BioEnergie Zutphen B.V. en EEW Energy from Waste Delfzijl B.V.

Energie besparen én opwekken

Speciaal voor de drie waterschappen wordt binnen drie jaar een nieuwe installatie in Delfzijl operationeel met een ‘dubbele’ verwerkingsmethode, waarmee 3,5 miljoen m3 aardgas per jaar wordt uitgespaard. Verder zal in de verbrandingsketel uitsluitend zuiveringsslib worden verbrand en daarmee wordt energie geproduceerd, in de vorm van stoom. Een goede stap in de richting van meer duurzaamheid, dus.

Fosfaat terugwinnen

Wat Water Natuurlijk van harte toejuicht is dat uiterlijk 2026 ook fosfaat uit het zuiveringsslib zal worden teruggewonnen. Fosfaat is een grondstof die voor de landbouw onontbeerlijk is, maar wereldwijd dreigt de voorraad uitgeput te raken. Terugwinnen is dus uit oogpunt van maatschappelijk verantwoord handelen zeer wenselijk, en de fractie dringt er al sinds 2014 op aan om daar werk van te maken.

 

Op de foto vlnr: Bas Tammes (secretaris-directeur) en de DB-leden Herman Beerda (Noorderzijlvest), Marion Wichard (WDODelta) en Tjip Douwstra (Hunze en Aa’s) ondertekenen op 31 januari 2020 de samenwerkingsovereenkomst voor de slibeindverwerking door SNON.