Energiebesparing bij bio-uitbreiding rioolwaterzuivering Kampen

rioolwaterzuivering Kampen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Ook Water Natuurlijk is akkoord gegaan met een uitvoeringskrediet van 8.350.000 euro voor de biologische uitbreiding van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Kampen. Wel wil de fractie meer duidelijkheid over de duurzaamheidsmaatregelen.

Het plan dat in de bestuursvergadering van 26 september op de agenda stond, sluit aan op eerdere doelen uit het Waterbeheerplan en het Integrale Zuiveringsplan, die al door het voormalige Waterschap Groot Salland zijn goedgekeurd. Hierbij is ook voorzien in het verwerken van het slib van Kampen op de installatie van Zwolle.

Energiebesparing

Naast de uitbreiding is een energiebesparingsmaatregel voorzien, door onder meer het vervangen van drie blowers (luchtinblazers). Dit levert een besparing van 12.000 euro per jaar op. Bert Hinnen vroeg namens de factie van Water Natuurlijk om meer duidelijkheid over de precieze inhoud van de duurzaamheidsmaatregelen. Verder adviseerde hij, samen met andere fracties, in het vervolg de risicoreserveringen vooraf beter te ramen. Dit voorkomt, zoals nu, achteraf verhoging van het krediet. Portefeuillehouder Spijkervet zegde dit toe.

 

Met ingang van september 2017 worden de vergaderingen van Waterschap Drents Overijsselse Delta rechtstreeks via internet uitgezonden. De opnamen zijn naderhand terug te vinden op de site van het waterschap. Per agendapunt kunnen de fragmenten worden teruggekeken. Klik hier voor de pagina met alle informatie over de vergadering van 26 september.