duurzaamheid

Beleidskader DuurzaamDoen2022

Ambitie én realisme bij beleidskaders voor duurzaamheid

Hoe kunnen we energieneutraal worden? Hoe dringen we broeikasgassen terug? En kan het waterschap in 2050 helemaal circulair zijn? DuurzaamDoen 2022 is het strategische kader voor de uitwerking van de de langetermijnopgaven. In de vergadering van 22 maart heeft het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta dit beleidskader vastgesteld. Namens Water Natuurlijk liet Albert Smit weten halsreikend uit te zien naar de uitvoeringsprogramma’s.

Slibverwerking Echten duurzaam herbouwen

De slibverwerkingsinstallatie op Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Echten wordt herbouwd volgens de meest duurzame variant. Dat heeft het Algemeen Bestuur besloten in de vergadering op 26 mei 2020. Namens Water Natuurlijk stemde Obe Brandsma in met het voorstel. De huidige slibgisting ligt sinds begin 2019 stil en moet worden aangepast. In het voorkeursalternatief wordt de slibgisting verwarmd met warmte uit het effluent, wordt groen gas geproduceerd en wordt CO2 afgevangen. Water Natuurlijk is tevreden met deze keuze voor een duurzame toekomst.

medicijnen

Geld voor bronaanpak medicijnresten

Met een brief was het Algemeen Bestuur geïnformeerd over een bedrag van 30.000 euro dat het DB had uitgetrokken voor bronaanpak van medicijnresten in het rioolwater. In de vergadering van 28 april lichtte portefeuillehouder Marion Wichard dat kort toe.