duurzaamheid

Slibverwerking Echten duurzaam herbouwen

De slibverwerkingsinstallatie op Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Echten wordt herbouwd volgens de meest duurzame variant. Dat heeft het Algemeen Bestuur besloten in de vergadering op 26 mei 2020. Namens Water Natuurlijk stemde Obe Brandsma in met het voorstel. De huidige slibgisting ligt sinds begin 2019 stil en moet worden aangepast. In het voorkeursalternatief wordt de slibgisting verwarmd met warmte uit het effluent, wordt groen gas geproduceerd en wordt CO2 afgevangen. Water Natuurlijk is tevreden met deze keuze voor een duurzame toekomst.

People, Planet, Prosperity

Stevige ambities bij duurzaamheidsbeleid

Het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft op 31 januari het beleidskader duurzaamheid DuurzaamDOEN vastgesteld. Op het punt van energieneutraliteit mocht het wel een tikje ambitieuzer, vond Water Natuurlijk, maar over het geheel genomen is de fractie heel tevreden met het voorstel.