Energieneutraal in 2025, het kan!

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Op 31 januari 2017 besloot het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta om ernaar te streven in 2025 energieneutraal te zijn. Met het toekennen van het voorbereidingskrediet voor een windmolen in Kampen bracht het AB op 30 juni 2020 die ambitie binnen bereik.

Dankzij een amendement van Water Natuurlijk op het beleidskader DuurzaamDOEN besloot het AB destijds niet pas in 2030, maar al in 2025 energieneutraal te willen werken. Dat leek destijds een erg optimistisch doel, maar met het besluit in de AB-vergadering van 30 juni 2020 lijkt dat nu toch haalbaar. De AB-leden stemden unaniem in met een voorbereidingskrediet van 750.000 euro voor een windmolen bij de rioolwaterzuivering in Kampen. Daarmee zou de laatste 30 procent van de waterschapsambitie energieneutraal 2025 worden gerealiseerd.

Haalbaar

Dagelijks Bestuurslid Marion Wichard is blij met dit resultaat. “Destijds heb ik zelf als fractievoorzitter het amendement ingediend, nu zit duurzaamheid en de energietransitie in mijn portefeuille. Dan is het natuurlijk heel bevredigend dat het erop lijkt dat het ons ook echt gaat lukken, dankzij de steun van alle partijen in het AB. Er zijn nog wel wat stappen te zetten, en er zijn ook nog risico’s. Denk aan alle benodigde vergunningen of de beschikbare netcapaciteit. Maar ik heb er vertrouwen in dat het echt haalbaar is.”

Zichtbaar

Water Natuurlijk is tevreden dat het waterschapsbestuur zich zo inzet om deze duurzaamheidsdoelen te halen. Het waterschap krijgt immers heel direct te maken met de effecten van klimaatverandering. Daarom moet het waterschap een voorbeeldrol spelen en de ambities zichtbaar in de regio uitdragen.