Experimenteren met Poolse landdag

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Wie besluit wanneer in het waterschapsbestuur, en hoe verloopt zo’n besluitvormingsproces precies? De evaluatie van de afspraken die daarover begin 2016 bij de fusie zijn gemaakt, leidt tot een aantal aanpassingen. Water Natuurlijk vreest Poolse landdagen, maar met de voorwaarde dat ook nu tussentijdse bijsturing mogelijk is, is de fractie wel akkoord gegaan met het voorstel.

Bij de fusie moest er een nieuwe vorm worden gekozen voor de manier waarop het waterschapsbestuur te werk gaat. De twee ‘oude’ waterschappen gebruikten daarvoor niet hetzelfde model. Zo waren er bij Waterschap Groot Salland commissies, bij Reest en Wieden niet.
Bij de vaststelling van een nieuw besluitvormingsmodel begin 2016 was daarom afgesproken na een jaar te evalueren. Die evaluatie stond op 28 maart op de agenda van het Algemeen Bestuur.

Meer openheid en planning

In grote lijnen is Water Natuurlijk tevreden met de aanpassingen, zo liet fractievoorzitter Marion Wichard weten. Zo is openbaarheid het uitgangspunt voor alle typen vergaderingen, komt er meer communicatie rond de vergaderingen zodat de omgeving ook op de hoogte is welke onderwerpen wanneer wordt behandeld, en komt er een bestuurlijke jaarplanning die het de fracties makkelijker maakt planmatiger te werken.

Poolse landdag

Op één punt heeft Water Natuurlijk zorgen. In het nieuwe systeem zijn de commissies afgeschaft -iets waartoe de evaluatie eigenlijk geen aanleiding gaf-, en vervangen door een zgn. Deltabijeenkomst. Dat zijn bestuurlijke bijeenkomsten voor informatievoorziening en opinievorming, waaraan zowel alle AB-leden als fractievolgers kunnen deelnemen. Tel daarbij de ambtelijke ondersteuners en insprekers of bezoekers op, en het gezelschap wordt zó groot dat een Poolse landdag op de loer ligt. Bovendien maakt zo’n omvang werkbezoeken of vergaderingen op locatie ook een stuk lastiger, terwijl dat juist een van de wensen was voor dit soort bijeenkomsten.

Met de toezegging van de voorzitter dat ook nu tussentijdse bijsturing mogelijk is, kon Marion Wichard namens Water Natuurlijk instemmen met het nieuwe besluitvormingsmodel.

De agenda van 28 maart en bijbehorende stukken zijn hier te vinden.

1 Reactie
Nieuwste
Oudste
Inline reacties
Bekijk alle reacties
John Velterop
Gast
John Velterop
3 april 2017 19:15

Kan mij voorstellen dat WN met het afschaffen van de commissies en het vormen van genoemde bestuurlijke bijeenkomsten bang is voor een Poolse landdag. Volgens mij zijn dergelijke grote bijeenkomsten niet bestuurbaar en komt men niet tot de gewenste besluitvorming.