Fractievergadering: 20 mei

Vergaderzaal Waterschap
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

activiteitenagenda Water Natuurlijk Drents Overijsselse DeltaOp woensdag 20 mei vergadert de fractie van Water Natuurlijk. Centraal tijdens de fractievergadering staat de voorbereiding van de Algemeen Bestuursvergadering van 26 mei. Dan staan er belangrijke onderwerpen op de agenda, waaronder de Watervisie, de toekomst van de sliblijn op RWZI Echten en de kostentoedeling.

De complete AB-agenda en vergaderstukken zijn te vinden op de website van het waterschap.

De fractie vergadert van 19:30 tot 21:30 uur. Vanwege de Corona-maatregelen vindt de vergadering digitaal plaats. Indien u deze digitale fractievergadering wil bijwonen, bent u van harte welkom. Aanmelden kan via het contactformulier of door contact op te nemen met Anna Veldhoen (fractiesecretaris). Zij zorgt dan voor een link om deel te nemen aan de vergadering.