Geen aanwijzing voor Chroom-6, maar waterschap blijft alert

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft geen verf gebruikt waarin Chroom-6 is verwerkt. Dat antwoordde het Dagelijks Bestuur op vragen van Water Natuurlijk. En in geval van twijfel, bijvoorbeeld bij bruggen die van anderen zijn overgenomen, zullen eerst testen worden gedaan op Chroom-6.

Een maand of twee geleden verscheen er een bericht in de pers dat de kankerverwekkende stof Chroom-6 ook regelmatig bij het verven van waterstaatswerken zoals bruggen gebruikt zou kunnen zijn. Reden voor Piet de Noord om namens de fractie van Water Natuurlijk vragen aan het Dagelijks Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta te stellen (zie ons eerdere bericht).

Testen bij onzekerheid

Het antwoord liet even op zich wachten, want daarvoor moest diep in de archieven worden gedoken. Het waterschap blijkt zelf geen Chroom-6 verf gebruikt te hebben, en ook bij bruggen die het waterschap van anderen (zoals de provincie) heeft overgenomen is geen aanwijzing van Chroom-6 verf gevonden. Maar het DB zegt toe dat er vooraf testen worden gedaan als er onzekerheid bestaat over de toepassing van Chroom-6, zodat er passende maatregelen kunnen worden genomen bij het uitvoeren van onderhoudswerk.

De fractie is tevreden met dit antwoord. Het is goed dat we deze gezondheidsrisico’s op de agenda hebben gezet.