Gemengde gevoelens bij jaarverslag 2016

verdeling van de uitgaven van Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016
verdeling van de uitgaven van Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het jaar 2016 was voor Waterschap Drents Overijsselse Delta een jaar met twee gezichten. De fusie was dit eerste jaar succesvol. De financiële verslaggeving is op orde. Het personeel zit voor het grootste deel op zijn (nieuwe) plek, de geplande besparingen zijn gerealiseerd en het dagelijkse werk heeft er nauwelijks onder geleden. Maar er was ook een ander gezicht: veel van het voorgenomen beleid is niet uitgevoerd. Van de voorgenomen investeringen bijvoorbeeld is slechts 60% ook tot stand gekomen. Water Natuurlijk wil er een tandje bij.

Het jaarverslag is het belangrijkste document waarmee het Dagelijks Bestuur zich verantwoordt naar het AB over het gevoerde beleid. Piet de Noord kon namens Water Natuurlijk een positief en een kritisch oordeel geven. Positief was hij over de kwaliteit van de verantwoording. De accountant gaf een goedkeurende verklaring af, en dat is een hele prestatie in zo’n fusiejaar. De auditcommissie daar dan ook tevreden over.
Water Natuurlijk was ook positief over het verloop van het fusieproces.

Vertragingen

Helaas kon Water Natuurlijk niet zo positief zijn over de resultaten van het waterschap. Van de geplande investeringen konden maar 60 % daadwerkelijk gerealiseerd worden. De programma’s Water op Maat en Ruimte om te leven met Water, beide bedoeld om de kwaliteit van ons oppervlaktewater te verbeteren, liepen vertraging op.
Dit alles betekende wel dat er veel minder geld werd uitgegeven dan waar bij de begroting op gerekend was, bijna € 8,5 miljoen.

Doelstellingen in gevaar

Naast het jaarverslag behandelde het AB ook de eerste bestuursrapportage van 2017. Het beeld is wat positiever. Maar er is opnieuw minder geïnvesteerd dan gepland, en kunnen niet al onze ambities gerealiseerd worden. Water Natuurlijk is daar teleurgesteld over. Die ambities zijn er immers niet voor niets. Piet de Noord maakte zich in het bijzonder zorgen over de vertraging in de gebiedsprocessen die moeten leiden tot een robuuste en ecologisch gezonde inrichting. Te weinig capaciteit, zei het DB: er zijn bijvoorbeeld onvoldoende hydrologen.
Voor Water Natuurlijk is dit onacceptabel. Niet alleen komen zo de waterdoelstellingen in gevaar, ook de betrouwbaarheid van het waterschap als partner staat op het spel. Dat ook 2017 naar verwachting weer een positief financieel resultaat, nu van € 4,0 miljoen, gaat opleveren lijkt mooi, maar voor Water Natuurlijk gaat het daar niet om. Het gaat om onze ambities. Ons gebied moet schoner, veiliger en mooier, de biodiversiteit moet verbeterd en het waterschap moet blijven werken aan de verbinding met onze omgeving. Piet de Noord riep het DB dan ook op er een tandje bij te zetten.

Achtergrondinformatie bij het jaarverslag 2016 en de bestuursrapportage: zie onder agendapunt 03.A en B van de Algemeen Bestuursagenda van 27 juni.