Groen licht van Water Natuurlijk voor duurzaamheidsbeleid

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Onder het motto “wie wil er nu geen mooie wereld achterlaten voor zijn of haar kinderen en/of kleinkinderen” heeft de fractie ingestemd met de startnotitie beleidskader DuurzaamDoen 2022. Die stond 14 december op de AB-agenda.

In deze startnotitie wordt van de volgende doelen uitgegaan: in 2025 electriciteitsneutraliteit van het waterschap, in 2030 energieneutraliteit, en in 2050 een volledig circulair waterschap. Daarnaast wordt gestreefd naar een broeikasgasreductie van 49% in 2030 ten opzichte van 1990. De derde pijler van het voorstel is circulariteit: het streven is om in 2030 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken en meer grondstoffen terug te winnen. Daarmee probeert het waterschap de oorzaken van de klimaatveranderingen aan te pakken.

Evenwichtige aanpak

Hoewel de fractie heeft aangegeven dat het nog wel een tandje meer mocht zijn, vooral als het gaat om de reductie van broeikasgasemissie, acht de fractie het zeer verstandig dat niet wordt overvraagt met de gekozen doelstellingen. Een ambitieuze benadering, met een evenwichtige aanpak om een zo groot mogelijk draagvlak te verkrijgen in de nadere uitwerking, vond Albert Smit. Bovendien is het financieel verantwoord om voor de gekozen route te gaan.

Groen licht voor uitwerking

Met waardering voor de bevlogenheid van de portefeuillehouder, Marion Wichard, met betrekking tot deze maatschappelijke opgave van het waterschap Drents Overijsselse Delta, heeft Albert Smit daarom namens de fractie groen licht gegeven voor de verdere uitwerking van de beleidskaders en wordt reikhalzend uitgekeken naar het resultaat van de uitwerking. Het definitieve voorstel voor dit beleidskader wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2022.

2 Reacties
Nieuwste
Oudste
Inline reacties
Bekijk alle reacties
G. Westen
Gast
G. Westen
24 december 2021 19:15

Klinkt goed. Maar gaan jullie doen tegen verv uiling van het water met landbouwgif? Staat er iets in het beleidskader over terugdringen daar van? Of accepteren jullie dat een belangtrijke oorzaak van vervuiling van ons drinkwater gewoon door kan gaan te doen wat ze deden zodat wij krijgen wat we kregen. Hoor graag wat er het beleidskader staat over terug… Lees verder »

Water Natuurlijk DODelta
Beheerder
Water Natuurlijk DODelta
27 december 2021 22:15
Antwoord aan  G. Westen

Beste G. Westen, het beleidskader voor duurzaamheid gaat alleen over maatregelen in het kader van klimaatmitigatie, dus het terugdringen van de oorzaken van klimaatverandering.