Groen licht voor duurzame sliblijn Echten

Impressie van de rwzi Echten met de slibgistingsinstallatie op de voorgrond.
Impressie van de rwzi Echten met de slibgistingsinstallatie op de voorgrond.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Voor de herbouw van de slibvergisting bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Echten wordt ingezet op de variant groen gas+ en circulair. In het Algemeen Bestuur van 1 november stemde Water Natuurlijk van harte in met de kredietaanvraag voor deze variant, die het meest duurzaam is en leidt -op basis van de levensduur van de installatie -ook tot de minste kosten.

De slibgistingsinstallatie op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Echten is in januari 2019 stilgezet omdat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. In april 2019 besloot het waterschapsbestuur om de slibgisting  te herbouwen. Na de landelijke uitspraak van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) (mei 2019) bleken extra maatregelen noodzakelijk voor een vergunning vanuit de wet natuurbescherming. Daarom is in mei 2020 gekozen voor de realisatie van de sliblijn Echten in de variant “groen gas+ en circulair”, waarbij de CO2 afvanginstallatie gefaseerd toegevoegd zou kunnen worden. Nu blijkt dat de CO2 afvanginstallatie ook een kosteneffectieve en duurzame maatregel is.
De bouw zal starten in het tweede kwartaal 2023 en de verwachte opstart van de installatie is in de zomer van 2024.

Duurzame variant en meest kostenbewust

Fractievoorzitter Obe Brandsma gaf aan dat Water Natuurlijk blij is dat de realisatie van de slibgisting en de productie van groen gas nu tot uitvoering kan komen. De kosten voor realisatie zijn fors gestegen: tot € 52 miljoen, maar dat geldt ook voor de verwachte inkomsten voor het groene gas. Op basis van de kosten en baten voor de totale levensduur van de installatie (Total cost of ownership) is daarom het scenario “groen gas+ en circulair” (inclusief CO2 afvang) nog steeds de meest kostenbewuste keuze.
Het is mooi dat de meest duurzame variant met CO2-afvanginstallatie nu ook het meest rendabel is. De kosten zijn door geopolitieke ontwikkelingen wel fors gestegen. Dit baart zorgen, aldus Brandsma, ook omdat de toekomst op dit punt ook onzeker is. Water Natuurlijk vindt dat het voorstel gedegen is onderbouwd en met de kennis van nu de beste optie. Uitstel helpt niet, want dit leidt tot nog hogere kosten.

Mandatering verkoop gas, groencertificaten en CO2 aangehouden

In het Algemeen Bestuur waren nog vragen over de mandatering aan het Dagelijks Bestuur van de verkoop van gas, groencertificaten en CO2. Dit punt is aangehouden. Portefeuillehouder Marion Wichard zegde toe hierover het Algemeen Bestuur binnenkort nader te informeren.