duurzaam

Impressie van de rwzi Echten met de slibgistingsinstallatie op de voorgrond.

Groen licht voor duurzame sliblijn Echten

Voor de herbouw van de slibvergisting bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Echten wordt ingezet op de variant groen gas+ en circulair. In het Algemeen Bestuur van 1 november stemde Water Natuurlijk van harte in met de kredietaanvraag voor deze variant, die het meest duurzaam is en leidt -op basis van de levensduur van de installatie -ook tot de minste kosten. 

Gele percelen door glyfosaat

Duurzaam gebruik pachtgrond mag worden beloond

Als er sprake is van duurzaam grondgebruik, kan het waterschap korting geven op de prijs die het hanteert bij het verpachten van zijn grond. Water Natuurlijk heeft positief gereageerd op de brief van het Dagelijks Bestuur waarin melding wordt gemaakt van deze mogelijkheid, en roept het DB op hier actiever bekendheid aan te geven.