“Hanteer spelregels fusie niet te rigide”

Water Natuurlijk - de waterschappen in Oost-Nederland
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de bestuursvergadering van 12 maart heeft het bestuur van Groot Salland de spelregels voor investeringsbeslissingen in de aanloop naar de fusie vastgelegd. Brenda Vrieling van Water Natuurlijk heeft ervoor gepleit de spelregels niet al te rigide te hanteren om gebiedsprocessen niet onnodig te frustreren.

Eind 2014 hebben beide waterschappen besloten te gaan fuseren. Voor de fusieperiode is het van belang spelregels vast te stellen omtrent investeringen, zodat geen werkzaamheden of projecten worden gestart die na de fusie niet aansluiten bij het nieuwe waterschap. Zo zijn er afspraken gemaakt hoe om te gaan met personeel, met contracten met leveranciers en met investeringen.

Vertragingen voorkomen

Voor investering in de watersystemen geldt het principe dat nieuwe investeringen alleen plaatsvinden als het beleid van beide waterschappen op elkaar is afgestemd. In dit uitgangspunt schuilt het gevaar dat bij rigide hantering gebiedsprocessen in de vertraging kunnen komen. Water Natuurlijk acht dit onwenselijk, en heeft daarom aandacht gevraagd voor een verstandige toepassing van de spelregels.

Voor de voorbereiding van de fusie is een bedrag van 870.000 euro beschikbaar gesteld. Deze kosten worden door de beide waterschappen gedeeld.