“Hoe houden we de sloten schoon?”

Witteveenseleiding
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Dinsdag 13 september geeft Waterschap DODelta de aftrap voor een nieuwe visie op beheer en onderhoud van de watergangen. Iedereen is welkom bij de openbare commissievergadering die om 18.00 uur start in het nieuwe Waterschapshuis in Zwolle.

Hoe richten we onze sloten en andere watergangen in? Hoe zorgen we dat ze schoon blijven? Met welke regels hebben we te maken? Wat mag het kosten? Hoe kun je rekening houden met de verschillende soorten gebied? Dat soort vragen moet worden beantwoord in een nieuw beleid voor beheer en onderhoud. In de commissievergadering van 13 september geven drie externe partijen hun visie: Gino Schrijver van LTO, Broer Blauwbroek van Natuurmonumenten en Bert Wiekema van de Agrarische Natuurvereniging Drenthe.

De komende maanden worden de kaders nader uitgewerkt, waarbij betrokken partijen worden gehoord. De leden van het Algemeen Bestuur wijden op 23 september zelfs een veldbezoek aan het onderwerp. De verbinding met andere thema’s zoals de Kaderrichtlijn Water en Waterbeheer 21e eeuw, en de bodemproblematiek (bergend vermogen agrarische grond) komen daarbij ook aan bod. Dit alles moet begin 2017 leiden tot het vaststellen van een nieuw beleid Beheer en Onderhoud.

Andere onderwerpen

Andere onderwerpen op de agenda van 13 september zijn het Hoogwaterprogramma Stadsdijken Zwolle, het project Olst-Zwolle en de overdracht van het peilbeheer van de Drentse Kanalen. Water Natuurlijk is in de commissie vertegenwoordigd door Obe Brandsma en Paul van Eijk.

Openbaar

De commissievergaderingen van het waterschap zijn openbaar, en iedere belangstellende is dus van harte welkom! De agenda en andere stukken zijn te vinden op de site van het waterschap.