‘Hoe word ik DB-lid van een waterschap?’

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Een vraag die niet zo vaak wordt gesteld, behalve in de aanloop naar de verkiezingen. En eentje die zeker interessant is, omdat het bij waterschappen anders werkt dan bij een gemeente of provincie.

Een waterschap is nog altijd een monistisch bestuursorgaan. Dat houdt in dat enkele leden van het Algemeen Bestuur optreden als Dagelijks Bestuur. Een DB-lid behoudt dus zijn zetel én zijn stemrecht als onderdeel van het Algemeen Bestuur.
Dat is dus anders dan in het duale systeem van gemeente en provincie. Daarin hebben wethouders en gedeputeerden een onafhankelijke positie ten opzichte van de gemeenteraad of provinciale staten. Zij kunnen ook van buiten worden aangetrokken bij het vormen van een college. Dat kan bij een dus waterschap niet: een DB-lid moet lid zijn van het Algemeen Bestuur en blijft daar ook deel van uitmaken.

Uitzondering

Er is wel een –weinig voorkomende- uitzondering mogelijk: dat moet dan worden geregeld in het Reglement voor het betreffende waterschap dat door de provincie wordt vastgesteld. Voor Waterschap Drents Overijsselse Delta, waar Hans de Jong namens Water Natuurlijk lid is van het Dagelijks Bestuur, staat zo’n uitzondering niet in het reglement.

Coalitie-onderhandelingen

Wat wél hetzelfde is als bij een gemeente of provincie: na de verkiezingen vinden coalitie-onderhandelingen plaats. Op basis daarvan wordt ook het Dagelijks Bestuur samengesteld. De Waterschapswet schrijft voor dat daarin in elk geval één zetel moet worden toegekend aan een van de zgn. geborgde categorieën. Maar dat is weer een heel ander onderwerp…

Oh ja, en je moet natuurlijk wél iets hebben met water en natuur. Maar dat geldt voor iedereen die op de kandidatenlijst bij Water Natuurlijk wil.