Meer aandacht nodig voor genieten en groen in de stad

Water in de stad
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In december al werd de kadernotitie stedelijk water vastgesteld. Hierin is de rol en taakopvatting van het waterschap in het stedelijke gebied omschreven. Namens Water Natuurlijk vroeg Ed Piek toen aandacht voor recreatief gebruik en biodiversiteit in de uitvoering van dit beleid. Dat ziet hij helaas niet terug in de uitvoeringsnotitie, maar het kan nog goedkomen in de praktijk.

Deze uitwerkingsnotitie stond 15 februari op de agenda van het Algemeen Bestuur. Ter informatie, en niet ter bespreking, maar Ed Piek wilde er toch iets over zeggen. In december had hij portefeuillehouder Wijnen verzocht om meer aandacht te geven aan de onderdelen biodiversiteit en recreatief gebruik. De portefeuillehouder gaf toen aan dat de focus van kadernotitie vooral op de kerntaken ligt. Biodiversiteit en recreatief gebruik, zo lichtte hij toe, is niet níet opgenomen omdat het minder belangrijk is, maar (a) omdat het in het DNA van het waterschap zit, en (b) omdat er al beleid voor is. Deze zaken worden meegenomen in de uitwerkingsnotitie, zo zegde hij toe.

Leefbaarheid in de stad

Ed Piek sprak zijn waardering uit voor de heldere en goed geschreven uitwerkingsnotitie, die zeker complimenten waard is. Maar biodiversiteit en recreatief gebruik, en daarmee de beleving van water in de stad, blijven helaas sterk onderbelicht. Op dat punt had Water Natuurlijk meer verwacht. Ed Piek sprak dan ook de verwachting uit dat er in de praktijk wél genoeg aandacht voor is. Water en groen zijn immers belangrijk voor de leefbaarheid van de stad.

Meer informatie? Neem contact op met Ed Piek.