Meer aandacht voor biodiversiteit bij waterschapszorg

biodiversiteit
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Met het programma Waterschapszorg wordt in het hele waterschap de inrichting en het beheer van het watersysteem geactualiseerd. Bij de tussentijdse evaluatie in het Algemeen Bestuur van 8 september 2020 was Water Natuurlijk positief over de resultaten, maar het versterken van de biodiversiteit vraagt meer aandacht.

In 2018 is het programma Waterschapszorg  gestart in het noordelijk deel van het Waterschapsgebied. De verwachting is dat in totaal 4 tot 5 jaar nodig is om het programma uit te voeren. Obe Brandsma was namens Water Natuurlijk positief over de resultaten tot nu toe. Het waterschap heeft goed contact met betrokkenen in het gebied gelegd, al was dit door Corona lastiger. Daarbij zijn veel kleine knelpunten opgelost. Er is meer zicht gekomen op de totale kosten. Daarnaast lijken minder watergangen bij het waterschap in beheer te komen dan verwacht. Dit leidt tot lagere kosten. De aandacht voor biodiversiteit is nog erg beperkt.

Meer inzet gevraagd voor biodiversiteit

Dit voorjaar is door het Algemeen Bestuur de beleidsnotitie Biodiversiteit vastgesteld, waarbij biodiversiteit integraal onderdeel is geworden van beleid en uitvoering. Obe Brandsma gaf aan dat hij er van uitgaat dat biodiversiteit nadrukkelijker wordt betrokken bij het vervolgtraject. Daarnaast bleek dat veel schouwpaden van het waterschap door boeren onterecht bij de mestboekhouding werden betrokken. Het waterschap gaat hier nu beter op handhaven.