waterschapszorg

biodiversiteit

Meer aandacht voor biodiversiteit bij waterschapszorg

Met het programma Waterschapszorg wordt in het hele waterschap de inrichting en het beheer van het watersysteem geactualiseerd. Bij de tussentijdse evaluatie in het Algemeen Bestuur van 8 september 2020 was Water Natuurlijk positief over de resultaten, maar het versterken van de biodiversiteit vraagt meer aandacht.

Waterschapszorg in stappen

Het draaiboek voor de waterschapszorg had het AB al in juli vastgesteld, in de vergadering van 16 oktober zou het alleen gaan om de financiering van dit omvangrijke programma. Dat ging niet zonder discussie. Water Natuurlijk wilde meer bestuurlijke aandacht voor biodiversiteit. Ook wilde de fractie niet zonder meer een mandaat voor bijna 15 miljoen euro afgeven aan het Dagelijks Bestuur. 

maaisel

Meer aandacht voor biodiversiteit bij verandering waterschapszorg

In de komende jaren gaat er in ons gebied veel veranderen. Op sommige plaatsen waar nu nog het waterschap zélf verantwoordelijk was voor het onderhoud, moeten de aanliggende eigenaren dat nu zelf oppakken, en andere plaatsen is het andersom. Voor het zover is, moeten die wateren hier en daar ook nog opnieuw worden ingericht. Dat geeft kansen om aan biodiversiteit te werken, vindt Water Natuurlijk.

schouwpad

Robuust systeem waterschapszorg met oog voor klimaatverandering

Beperken we ons tot de hoofdaderen of sturen we tot op de haarvaten van het watersysteem? Dat was de centrale vraag bij het beleidsvoorstel waterschapszorg. Obe Brandsma heeft namens Water Natuurlijk op 31 oktober ingestemd met het voorstel voor een robuust systeem waarbij de waterdoelen leidend zijn en de uitvoering voldoende ruimte biedt om in te spelen op de klimaatverandering.

Nieuwe aanpak waterschapszorg akkoord

Waterschapszorg gaat over het realiseren van de doelen voor waterkwaliteit, voldoende water en het voorkomen van wateroverlast voor dat deel van het watersysteem waarvoor het waterschap verantwoordelijk is. Water Natuurlijk ging op 28 maart akkoord met de uitgangspunten en werkwijze voor een nieuwe aanpak.