Mooie ambities, en nu aan de slag!

Dwingelerveld
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In mei is het ontwerp-Waterbeheerprogramma ter visie gelegd, nadat het Algemeen Bestuur zich er in april over had gebogen. Op 14 december werd het plan ter vaststelling aan het AB voorgelegd, nadat op basis van zo’n honderd zienswijzen het Waterbeheerprogramma was aangevuld, verduidelijkt en verder aangescherpt. Fractievoorzitter Obe Brandsma stemde van harte in met de definitieve versie: een gedegen en helder plan als mijlpaal voor de toekomst.

Op basis van de Watervisie “Meer dan water” heeft het beleid van het waterschap met het Waterbeheerprogramma 2022-2027 handen en voeten gekregen. Met de inbreng van de circa 100 zienswijzen van 15 organisaties is het Waterbeheerplan aangevuld, verduidelijkt en verder aangescherpt. Hiermee kan de uitvoering worden opgepakt. Belangrijke uitdagingen voor de toekomst, zoals de klimaatopgave,  schoon water, sluiten van kringlopen, energieneutraal en versterken biodiversiteit hebben hierin een goede plek gekregen. Ambities waar Water Natuurlijk zich hard voor maakt.

Water als leidend principe

Water Natuurlijk vindt dat het waterschap mooie stappen zet met participatie. Bewoners en partijen worden aan de voorkant van projecten betrokken bij de opgaven. Dit wil Water Natuurlijk graag voortzetten. Bij ruimtelijke opgaven zal het waterschap mee vooraan moeten staan om water als leidend principe in te brengen. Obe Brandsma gaf aan dat het waterschap voor forse opgaven staat, maar Water Natuurlijk gaat er voor.