Nevengeul Vilsteren kan toch doorgaan

Water Natuurlijk blij dat nevengeul Vilsteren kan doorgaan.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het project nevengeul Vilsteren is een onderdeel van de totale Vechtvisie. Doel: meer ruimte voor de afvoer van de Vecht realiseren in combinatie met een aantrekkelijke natuurlijke invulling van het landschap. Schoorvoetend ging het AB 5 februari akkoord met een extra krediet, zodat een bijzonder project toch kan doorgaan.

Voor de uitvoering van de nevengeul bij Vilsteren had het Algemeen Bestuur eerder een krediet van 2.520.000 euro beschikbaar gesteld. Dat gebeurde op basis van een raming. Na aanbesteding blijkt echter dat er een overschrijding van 600.000 euro geslikt moet worden: uit analyse blijkt dat van een te lage raming is uitgegaan. Met name het onderdeel ‘kunstwerken’ (zoals bruggen) blijkt aanzienlijk duurder uit te vallen.

Realistisch ramen

De fractie van Water Natuurlijk plaatste, net als andere fracties in het bestuur, kritische kanttekeningen bij het voorstel voor een aanvullend krediet. De ramingen gingen uit van een te hoge verwachting van de marksituatie; ook moesten achteraf constructies worden aangepast. Wel merkte fractievoorzitter Bert Hinnen op dat het totale project bij een meer accurate raming waarschijnlijk de zelfde kosten opgeleverd zou hebben. Bovendien heeft het AB zelf gevraagd om zo realistisch mogelijke ramingen en niet –zoals vroeger wel gebeurde- de ramingen zo hoog te maken dat het naderhand vrijwel altijd meevalt. Deze systematiek is eerlijker, maar brengt wel met zich mee dat er eerder sprake lijkt van tegenvallers.

Betere werkwijze nodig

Water Natuurlijk maakt zich vooral zorgen over de wijze waarop het gehele proces van voorbereiding, aanbesteding en aanpassing is verlopen. Ook bij eerdere grote projecten is al geconstateerd dat dit bij Waterschap Groot Salland niet altijd goed gaat. Het Dagelijks Bestuur gaf aan dit ter harte te nemen, en al de nodige maatregelen in de organisatie te hebben genomen. Alle fracties willen in het vervolg vroegtijdiger worden geïnformeerd over het procesverloop en gingen uiteindelijk schoorvoetend akkoord met de kredietaanpassing. Hierdoor kan een mooi project gelukkig toch doorgang vinden.