Notitie Biodiversiteit aangeboden aan Dagelijks Bestuur

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Biodiversiteit zal door het waterschap na de verkiezingen verder worden opgepakt. Om het Dagelijks Bestuur daarmee op weg te helpen, hebben de fracties van Natuurterreinen, Partij van de Arbeid en Water Natuurlijk een eigen notitie Biodiversiteit aangeboden aan het Dagelijks Bestuur.

Het gaat niet goed met de biodiversiteit in Nederland. Het aantal soorten loopt terug. De zorgen daarover worden intussen breed gedeeld. Een groot aantal organisaties steunt daarom het Deltaplan Biodiversiteit. Voor Water Natuurlijk aanleiding om het thema nog eens expliciet aan te kaarten in het waterschapsbestuur (klik hier voor ons eerder bericht hierover).

Eigen notitie

Water Natuurlijk heeft in de afgelopen periode, samen met de fracties van PvdA en Natuurterreinen, zélf een notitie Biodiversiteit opgesteld, met de focus op wat het waterschap in de uitvoering nog méér kan doen om de biodiversiteit te beschermen en zo mogelijk te herstellen. In de vergadering van het algmeeen bestuur van 28 februari overhandigde fractielid Piet de Noord namens de drie fracties, deze notitie aan portefeuillehouder Hans Peereboom, die toezegde er goede nota van te nemen. Die beloofde voorts dat het Dagelijks Bestuur het beleid rond biodiversiteit snel na de verkiezingen zal agenderen.

Lees de notitie biodiversiteit hieronder, of klik hier om te downloaden.

notitie-biodiversiteit-def