Obe Brandsma nieuwe fractievoorzitter

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Obe Brandsma, kandidaat Water Natuurlijk Drents Overijsselse DeltaOp 11 mei heeft de fractie van Water Natuurlijk Obe Brandsma gekozen tot fractievoorzitter. Hij volgt Marion Wichard op, die op 21 mei wordt benoemd tot lid van het Dagelijks Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Obe Brandsma heeft de nodige ervaring in deze rol: in waterschap Reest en Wieden, een van de voorlopers van het huidige waterschap, vervulde hij deze rol ook al.

Overige taakverdeling

De nieuwe fractie heeft daarnaast Anna Veldhoen benoemd tot fractiesecretaris. Zij zal deze rol binnenkort tijdelijk overdragen aan Wim Konter: Anna gaat eind mei met zwangerschapsverlof tot medio september.
De rol van penningmeester van de fractie is belegd bij Tjoek Korenromp: hij is fractievolger, en in de periode dat Anna met zwangerschapsverlof is formeel AB-lid. Omdat Tjoek al eerder benoemd is tot lid van de auditcommissie van het waterschap, was het logisch om het financiële deel van de fractietaken bij hem te beleggen.