Pas op de plaats dijkversterking Kampereiland

De Kampereilanden Brigade oefent.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 31 januari heeft Obe Brandsma namens de fractie van Water Natuurlijk ingestemd met het voorstel om een pas op de plaats te maken bij de dijkversterking Kampereiland.

De reden voor de pas op de plaats is dat de voorziene kosten van het project (robuuste variant) zijn gestegen van 4.5 tot 9 miljoen euro. Er worden op korte termijn eerst alternatieve oplossingen verkend.
Inspreker Cor van Dijk, die voorzitter is van de pachtersorganisatie, sprak namens de bewoners en bedrijven op de Kampereilanden en de buitenpolders zijn zorg uit over de voortgang. Er is teleurstelling dat er nu weer een onderzoek naar alternatieven nodig wordt geacht. Een andere oplossing zou ook de beoogde kavelruil onder druk kunnen zetten.

Veiligheid niet in het geding

De fractie van Water Natuurlijk gaat ervan uit dat ook in het vervolgtraject een goede communicatie met het gebied voorop staat. Bewoners moeten betrokken blijven worden bij de haalbaarheid en betaalbaarheid van het project.
Dagelijks bestuurder Hans de Jong gaf aan dat de veiligheid niet in het geding is, maar dat bij alternatieve varianten een afweging moet worden gemaakt tussen de kosten van het project en de kans op economische schade, zoals schade aan de veestapel en bezittingen in de buitenpolders.