Pas op de plaats dijkversterking Kampereiland

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 31 januari heeft Obe Brandsma namens de fractie van Water Natuurlijk ingestemd met het voorstel om een pas op de plaats te maken bij de dijkversterking Kampereiland.