Recreatievaart Vecht krijgt meer ruimte

Sluis bij de stuw in Vilsteren
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Met de verruiming van de openingstijden van de sluizen bij Dalfsen gaat een wens van Water Natuurlijk in vervulling. Wie graag over de Vecht vaart, kan zo’n drie maanden langer genieten op het water.

Waterschap Groot Salland heeft de openingstijden van de sluizen bij de stuwen Vechterweerd en Vilsteren verruimd, de gemeente Dalfsen deed hetzelfde bij de Vechtbrug. Die zijn nu jaarlijks vanaf de donderdag voor Pasen tot 1 oktober geopend. Dat is een verruiming van zo’n drie maanden: tot nog toe golden openingstijden van 1 juni tot 1 september; daarbuiten was doorvaart alleen mogelijk op verzoek dat 24 uur tevoren was gedaan.

Recreatievaart als economische stimulans

Water Natuurlijk is tevreden over de nieuwe situatie, die voor de recreatievaart een hele verbetering is. Recreatie is een belangrijk punt in het partijprogramma. Bovendien verwacht Water Natuurlijk een positief effect van deze maatregel op toerisme en recreatie, een groeiende economische sector in Overijssel.