Robuust systeem waterschapszorg met oog voor klimaatverandering

schouwpad
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Beperken we ons tot de hoofdaderen of sturen we tot op de haarvaten van het watersysteem? Dat was de centrale vraag bij het beleidsvoorstel waterschapszorg. Obe Brandsma heeft namens Water Natuurlijk op 31 oktober ingestemd met het voorstel voor een robuust systeem, waarbij de waterdoelen leidend zijn en de uitvoering voldoende ruimte biedt om in te spelen op de klimaatverandering.

Voor de waterschapszorg waren zes varianten in beeld: van robuust tot een beperktere omvang. Voor Water Natuurlijk zijn in de eerste plaats de doelen leidend: verbeteren van de waterkwaliteit en een goed functionerend watersysteem in natte en droge periodes. De watergangen met een grotere afvoer (A-watergangen) gaat het waterschap zelf onderhouden. Voor watergangen met een wat lagere afvoer (B-watergangen) geldt een onderhoudsplicht voor de aanliggende eigenaar. Voor watergangen die niet bepalend zijn voor het watersysteem gelden geen verplichtingen vanuit het waterschap.

Onderhoudsplicht vraagt handhaving

Obe Brandsma gaf de keuze voor onderhoudsplicht van een watergang (B-watergangen) ook tot handhaving moet leiden. Daarbij kan de keuze zijn om alles te controleren, maar een steekpoef is wat Water Natuurlijk betreft ook een optie. Notoire gebruikers die in gebreke blijven moeten wel worden aangepakt, zodat schouwgebreken tot een minimum beperkt blijven.

Geen instemming Water Natuurlijk voor overdracht B-watergangen

Het dagelijks bestuur stelde voor de watergangen die bij deze harmonisatie niet meer als A-watergang (onderhoud waterschap) nodig zijn,voor niets over te dragen aan de aanliggende eigenaar en als waterschap de overdrachtskosten voor haar rekening te nemen. Water Natuurlijk kon zich hier niet in vinden. Zij vindt dat het waterschap eigenaar kan blijven en deze randen langs watergangen kan uitgeven, onder de voorwaarden dat die niet worden bemest en daarop geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Dit dient de waterkwaliteit en bespaart kosten. Daarnaast kunnen sommige watergangen bij de nadere uitwerking van de klimaatadaptatie mogelijk weer in beeld komen. Het Dagelijks Bestuur, bij monde van Hans Pereboom, wilde hier niet in mee gaan.

Meer kansen voor recreatief gebruik

Het Dagelijks bestuur wilde geen ruimte geven voor onderhoud door derden aan A-watergangen. Water Natuurlijk vindt dat het waterschap hiervoor moet openstaan als beide partijen daar beter van kunnen worden. De keuze voor het robuuste systeem biedt ook meer kansen voor recreatief gebruik. Dit ziet Water Natuurlijk als een extra plus.