Snel aan de slag met overname stedelijk water

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het waterschap moet zo snel mogelijk het beheer en onderhoud van het ‘stedelijk water’ overnemen van de gemeenten in het noordelijke deel van Drents Overijsselse Delta. De fractie van Water Natuurlijk gaf in de AB-vergadering van 18 december het Dagelijks Bestuur zeven aandachtspunten mee voor de uitwerking van het definitieve voorstel.

Stedelijk water is zo’n beetje al het water in de stad, behalve vijvers in tuinen en ander ‘sierwater’. Al in 2009 is wettelijk vastgelegd dat de waterschappen verantwoordelijk worden voor het beheer en onderhoud daarvan. In het zuidelijke gebied is dat stedelijk water al vóór 2016 overgenomen, in het gebied van het voormalige Waterschap Reest en Wieden nog niet. Door de fusie is het overnameproces op een laag pitje komen te staan.
Water Natuurlijk steunde de ‘denkrichting’ van het Dagelijks Bestuur om haast te maken, én om met deze gemeenten gelijkwaardige afspraken te maken als destijds met de ‘zuidelijke’ gemeenten.

Aandachtspunten

Voor het definitieve voorstel dat in januari aan het AB wordt voorgelegd, gaf fractievoorzitter Marion Wichard nog een paar aandachtspunten mee:

  1. Hanteer net als bij de waterschapszorg voor het landelijk gebied, ook hier het uitgangspunt van een integrale benadering.
  2. Hou rekening met actuele maar ook toekomstige ontwikkelingen, zoals de klimaatverandering.
  3. Hou ook in de stad oog voor flora en fauna, en heb aandacht voor biodiversiteit.
  4. Communiceer tijdig en helder met eigenaren van aanliggende grond: soms zien die het water als verlengde van hun tuin en hebben ze de oevers fraai ingericht.
  5. Zoek de samenwerking, ook met bijvoorbeeld de sportvissers: in het stedelijke gebied zijn er ongetwijfeld vissers die graag willen meehelpen aan het onderhoud van de omgeving van hun visplek.
  6. Maak goede afspraken met de gemeenten over wie verantwoordelijk is voor zwerfvuil in en rond het water, zodat er geen kastje-muur-gedoe ontstaat,
  7. en zorg dat er geen onduidelijkheid is voor inwoners waar ze met een vraag of een melding terecht kunnen.

Dit laatste geldt overigens ook voor de gemeenten waar het waterschap al wel het stedelijk water in beheer heeft: elke gemeente zou een watermeldpunt moeten hebben, maar dat is in de praktijk niet bij elke gemeente even goed vindbaar.

Minder belasting voor inwoners

Over het financiële aspect stelde Wichard dat er veel geld mee is gemoeid, wat gevolgen zal hebben voor de tarieven van het waterschap. De gemeenten waarvan het waterschap het stedelijk waterbeheer overneemt, gaan daarentegen juist geld besparen. Dat zouden de inwoners idealiter dus ook moeten terugzien in de gemeentelijke belastingen. Een suggestie was daarom ook dit aspect in de communicatie mee te nemen.

2 Reacties
Nieuwste
Oudste
Inline reacties
Bekijk alle reacties
J.Kahmann
Gast
J.Kahmann
27 december 2018 16:17

U schrijft: “Stedelijk water is al het water in de stad, behalve vijvers in tuinen en ander ‘sierwater’. … In het zuidelijke gebied is dat stedelijk water al vóór 2016 overgenomen,” Gemeente De Wolden probeert een perceel, incluis een afwateringssloot, over te doen aan bewoners van aanliggende percelen. Mijn vraag: gaat bij aankoop van het perceel met sloot, de verantwoordelijkheid… Lees verder »