Water Natuurlijk blij met nieuw beleid dat 2 mln. bespaart

Water Natuurlijk Groot Salland blij met nieuw beleid stedelijk water,
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Water Natuurlijk is er twee jaar geleden al over begonnen: Waterschap Groot Salland betaalt kosten voor stedelijk water die volgens de fractie voor rekening van projectontwikkelaars zijn. Op 5 februari stelde het AB nieuw beleid vast. Dat levert een besparing van 2 mln. op.

Fractielid Brenda Vrieling maakte als eerste bezwaar tegen het beleid dat het waterschap betaalde voor de waterbergingen en andere watervoorzieningen die nodig zijn bij de aanleg van nieuwe wijken. Die kosten horen bij de ontwikkelaar van de stads- of dorpsuitbreidingen, en dat is ook de praktijk bij andere waterschappen. Het aangelegde water maakt de grond immers meer waard, en dus is het logisch dat wie profiteert ook betaalt. Maar het DB, gesteund door de meerderheid van het AB, hield vast aan het eigen beleid.

Besparing van 2 mln.

Nu is het roer dan eindelijk om: bij de vaststelling van “Water Raakt”, de beleidsnotitie Stedelijk Water, is geregeld dat deze kosten voor rekening van de ontwikkelaar komen. En plotseling bleek het gehele AB deze lijn te steunen. Het waterschap komt bestaande afspraken na, maar de begrotingspost kan met 2 miljoen euro worden verlaagd.

Meer samenwerking

Het was niet het enige interessante punt uit “Water Raakt”. Het nu vastgestelde beleid voor stedelijk water is ontwikkeld door de gezamenlijke Rijn-Oost-waterschappen. Door die samenwerking leren we van elkaar, kunnen we elkaar versterken. En het geeft voor gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en burgers in de regio helderheid.

Klimaatverandering maakt nieuw beleid stedelijk water hoognodig

In de afgelopen jaren heeft het waterschap beheer van het oppervlaktewater in de steden en de dorpen overgenomen van de gemeenten. Het werd daarom ook tijd dat er beleid wordt vastgesteld. Door de klimaatverandering neemt het belang van het stedelijk water alleen maar toe. Een klimaatactieve stad met goed waterbeheer is van levensbelang. Water zorgt voor groen en voor verkoeling en gaat zo hittestress tegen. En bij de steeds vaker voorkomende hevige regenval moet het water ook weer weg kunnen, om droge voeten te houden en schade te voorkomen. In de stad is een groot deel van de oppervlakte verhard: tuinen worden betegeld, parkeerplekken vervangen groene ruimte.
Het nieuwe beleid houdt veel meer rekening met deze nieuwe ontwikkelingen. Namens Water Natuurlijk stemde Piet de Noord daar dus van harte in. Hij riep wel het DB op vooral de samenwerking te zoeken met de wijkbewoners. In de steden zijn veel bewonersgroepen actief aan de slag gegaan met hun eigen leefomgeving. Het waterschap moet hen actief opzoeken, en hun initiatieven mogelijk maken. In het landelijk gebied kennen we een lange traditie van samen plannen maken en uitvoeren, zo moet het in de stad ook gaan. Medewerkers van het waterschap zullen de tijd en de ruimte moeten krijgen om dat te leren. Zo maken we samen werk van een klimaatactieve stad.