klimaatactieve stad

Water Natuurlijk wil klimaatsubsidie voortzetten

Met de subsidieregeling Klimaat Actief! ondersteunt het waterschap particuliere initiatieven om effecten van klimaatverandering het hoofd te bieden. Wegens groot succes was de regeling dit jaar in mei al uitgeput voor de rest van het jaar. Naar aanleiding van vragen van onder meer Anna Veldhoen van Water Natuurlijk gaf de portefeuillehouder aan dat een doorstart waarschijnlijk mogelijk is. Ook is er voor 2021 weer budget gereserveerd.

Water Natuurlijk Groot Salland blij met nieuw beleid stedelijk water,

Water Natuurlijk juicht subsidieregeling Klimaatactieve Stad toe

Binnenkort kunnen inwoners van Waterschap Drents Overijsselse Delta subsidie krijgen voor projecten die inspelen op de klimaatverandering in steden en dorpen. Buurtverenigingen en wijkinitiatieven kunnen een bijdrage krijgen van maximaal € 5.000. Water Natuurlijk is daar erg blij mee. Zo krijgt een van onze belangrijkste agendapunten vorm.

Hélène Grijseels

Water Natuurlijk blij met project hittestressvrij schoolplein

Eind oktober stuurde Hélène Grijseels een e-mail aan de fractie van Water Natuurlijk: hoe krijg ik het voor elkaar om het plein van mijn school groener maken, en zorg ik dat het ’s zomers niet meer zó heet is dat de kinderen niet meer buiten kunnen spelen? Het was het startschot voor een mooi KAS-project van het waterschap.

WBP

Waterbeheerplan goede basis voor ambities

In de AB-vergadering van 29 oktober heeft Water Natuurlijk ingestemd met het Waterbeheerplan 2016-2021. Het biedt een prima basis voor de ambities van het nieuwe waterschap Drents Overijsselse Delta. Wel maakte fractievoorzitter Marion Wichard enkele opmerkingen, onder meer over de klimaatactieve stad, het visbeleid, natuurbeleving en de kostenbeheersing.