“Moet het waterschap meer doen om klimaatrisico’s te beperken?”

De straat staat blank.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Onlangs legde het waterschap alle partijen vijf stellingen voor met de vraag om over die vijf onderwerpen 100 punten te verdelen. Water Natuurlijk gaf de meeste punten aan het thema klimaatverandering. We leggen graag uit waarom.

De stelling van het waterschap

Het klimaat verandert. Ook in Nederland. Periodes waarin langdurig in een groot gebied veel neerslag valt, zullen vaker voorkomen. Heftige buien maar ook langdurige droogte zullen we in de toekomst vaker meemaken. Allerlei maatregelen zijn mogelijk om ons in Nederland beter te wapenen tegen de gevolgen van dit extremere weer. De vraag voor het bestuur van het waterschap is hoeveel bescherming we willen bieden. Richten we ons op het voldoen aan de wettelijke normen of vinden we dat het waterschap meer moet doen om risico’s en overlast te beperken?

Onze reactie

Wij vinden het belangrijk dat het waterschap inwoners meer bescherming biedt tegen de gevolgen van klimaatverandering. Klimaatverandering brengt wateroverlast, droogte en hittestress met zich mee. Water Natuurlijk wil dat het waterschap samen met gemeenten die nadelige effecten gaat beperken. Dat kan bijvoorbeeld door een andere inrichting van de riolering en het watersysteem. Steden en dorpen kunnen klimaatvriendelijker en daarmee gezonder worden ingericht. Water en natuur moeten de ruimte krijgen die ze nodig hebben. Door mee te bewegen met de natuur kunnen we beter omgaan met droogte, hitte, extreme neerslag en bodemdaling. Als we de aarde ook voor toekomstige generaties leefbaar willen houden, moet ook het waterschap stevig inzetten op energieneutraliteit, duurzaamheid en een circulaire economie.