Water Natuurlijk akkoord met béétje hoger weerstandsvermogen

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft een algemene reserve van € 5,7 miljoen. Dat geld is nodig om onverwachte tegenvallers op te vangen. Nu de financiële risico’s, vooral door de grote dijkverbeteringen toenemen, wil het Dagelijks Bestuur dat bedrag verhogen tot € 6,18 miljoen. Water Natuurlijk kan daarmee instemmen, maar waarschuwt wel dat we niet te veel moeten oppotten.