Water Natuurlijk akkoord met béétje hoger weerstandsvermogen

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft een algemene reserve van € 5,7 miljoen. Dat geld is nodig om onverwachte tegenvallers op te vangen. Nu de financiële risico’s, vooral door de grote dijkverbeteringen toenemen, wil het Dagelijks Bestuur dat bedrag verhogen tot € 6,18 miljoen. Water Natuurlijk kan daarmee instemmen, maar waarschuwt wel dat we niet te veel moeten oppotten.


Jaarlijks wordt in Waterschap Drents Overijsselse Delta € 120 miljoen besteed. Dat geld gaat personeelskosten, aan goederen en diensten, maar ook aan investeringen. De klimaatverandering eist dat we de risico’s van overstromingen in kaart brengen en waar nodig maatregelen nemen. En daarvoor zijn grote investeringen nodig. Hoe goed je die investeringen ook voorbereidt, er is altijd kans op tegenvallers. Daarom is een weerstandsvermogen nodig, om de financiële gevolgen van die tegenvallers op te kunnen vangen.

Niet oppotten

Er is veel aandacht gegeven aan het in kaart brengen en beheersen van die risico’s, en uit een nieuw onderzoek van bureau Marsh bleek dan ook dat het weerstandsvermogen inderdaad voldoende was. Toch stelde het DB voor om het weerstandsvermogen te verhogen, zodat het ruim voldoende zou zijn. Van een 6+ naar een 7, zeg maar. Woordvoerder Piet de Noord, kon hiermee instemmen Het gaat immers om een verhoudingsgewijs klein bedrag. Maar hij wees er wel op dat met die verhoging geld wordt vastgelegd. Belastinggeld, dat dan niet meer gebruikt kan worden om het water in ons gebied schoner, veiliger of mooier te maken.

2 Reacties
Nieuwste
Oudste
Inline reacties
Bekijk alle reacties
Allard
Gast
Allard
29 november 2016 12:28

‘Jaarlijks wordt in Waterschap Drents Overijsselse Delta € besteed.’ Graag het bedrag invullen…