Vergadering waterschap nog niet online

De vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta van 2 mei was niet de spannendste van het jaar. Toch waren er wel wat opmerkelijke zaken.