Vergadering waterschap nog niet online

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta van 2 mei was niet de spannendste van het jaar. Toch waren er wel wat opmerkelijke zaken.

Zo startte de vergadering met het aanbieden van een notitie aan het AB door een werknemersdelegatie van het Georganiseerd Overleg. Dat ging over de CAO-onderhandelingen en de looneis van 1,4%. De Unie van Waterschappen heeft daarover een zienswijze uitgebracht, waarop de werknemers een andere visie hebben. Het AB heeft hierin geen rol, maar heeft met belangstelling kennis genomen van het standpunt.

Opnames voor online uitzenden

En andere bijzonderheid was dat van de vergadering opnames zijn gemaakt. Voor het eerst, en wat Water Natuurlijk betreft: eindelijk. Een van de belangrijke punten in het coalitieakkoord is het zichtbaarder worden, en het via internet uitzenden van de vergaderingen is een van de middelen om dat te bereiken. Het installeren van de techniek had meer voeten in de aarde dan verwacht, maar op 2 mei was het dan zover. De opnames van 2 mei zijn overigens nog niet uitgezonden: het is een proef om te zien of de techniek ook écht werkt, zowel qua beeld als qua geluid. Als de proef positief wordt beoordeeld, kan rond de zomer worden gestart met het daadwerkelijke uitzenden. Dat zal vast niet direct tot hoge kijkcijfers leiden, maar het biedt belangstellenden in elk geval de gelegenheid om direct -of na afloop- te zien wat er over een specifiek onderwerp is besproken.
Zodra de online uitzendingen starten, laten we dat natuurlijk weten.