excursie

Excursie Water Natuurlijk regio Oost

Excursie Water Natuurlijk Regio Oost in Reestdal

Begin september zijn zo’n twintig leden van Water Natuurlijk regio Oost op excursie geweest in het natuurgebied De Slagen, aan de noordkant van het Reestdal. De deelnemers zagen een mooi voorbeeld om meer water in het gebied vast te houden in combinatie met een ecologische verbindingszone.

Piet de Noord en Bert Hinnen in gesprek tijdens de excursie 'beheer en onderhoud".

Beheer en onderhoud in de praktijk

Op 23 september nam de fractie van Water Natuurlijk deel aan een werkbezoek voor AB-leden van waterschap Drents Overijsselse Delta rond het thema ‘beheer en onderhoud’. Doel: leren van de praktijkervaringen om beter gefundeerd te kunnen beslissen over nieuw beleid.