Beheer en onderhoud in de praktijk

  • Piet de Noord en Bert Hinnen in gesprek tijdens de excursie 'beheer en onderhoud".
  • maaisel
  • 2016-09-23-2
  • 2016-09-23-1
  • 2016-09-23-5
  • 2016-09-23-6
  • 2016-09-23-3
Piet de Noord en Bert Hinnen in gesprek tijdens de excursie 'beheer en onderhoud".
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Op 23 september nam de fractie van Water Natuurlijk deel aan een werkbezoek voor AB-leden van waterschap Drents Overijsselse Delta rond het thema ‘beheer en onderhoud’. Doel: leren van de praktijkervaringen om beter gefundeerd te kunnen beslissen over nieuw beleid.

Op een stralende vrijdagmiddag werden de AB-leden in kleine groepjes meegenomen in het gebied in de omgeving van Wijhe en Raalte. 2016-09-23-2Medewerkers van het waterschap en grondeigenaren lieten zien wat de verschillende manieren zijn waarop sloten en andere watergangen worden schoongehouden, de verschillen tussen smalspoor en breedspoor, de problemen waar de uitvoerders tegenaan lopen, en welke problemen het onderhoud bij de boeren en andere ‘aangelanden’ oplevert.

Maaisel: “rommel” of grondstof?

2016-09-23-1We leerden een nieuw woord: de faunatronic. Met dat apparaat kan de kraanmachinist automatisch 10 cm. boven de bodem van de sloot blijven met maaien zodat de fauna gespaard wordt. Mooie uitvinding!

2016-09-23-7We leerden ook dat de boeren die te maken krijgen met de machines van het waterschap op hun land, daar heel realistisch over zijn, en graag in gesprek gaan over manieren om de problemen gezamenlijk op te lossen. Bijvoorbeeld om achter de kraan een kipper mee te laten lopen die het maaisel direct opvangt. De opmerking “… en laat die vergoeding dan maar zitten” maakte heel duidelijk dat een boer er wel wat voor over heeft om te zorgen dat “die rommel” niet op zijn land terechtkomt. Al kan maaisel natuurlijk ook weer grondstof vormen, iets waar in het kader van duurzaamheid over nagedacht moet worden.

Elektrische boot

2016-09-23-5De maaiboot wordt ook in stedelijk gebied zeer regelmatig toegepast, al is het een wat duurdere methode die ook niet overal kan worden toegepast. Van de gelegenheid heeft Water Natuurlijk gebruik gemaakt om te pleiten voor een elektrische boot op het moment dat de bestaande boten vervangen moeten worden. Dat draagt weer bij aan het doel om te zorgen dat het waterschap op termijn energieneutraal werkt.

2017

De resultaten van de zeer geanimeerde werksessie na afloop worden gebruikt bij de voorbereiding van het nieuwe beleid voor beheer en onderhoud dat medio 2017 zou moeten ingaan voor het buitengebied. Wanneer het stedelijk gebied aan bod komt, is nog niet bekend.