Water Natuurlijk: ‘Hou rekening met nieuwste klimaatscenario’s’

In de vergadering van het algemeen bestuur op 5 februari stond inrichting en beheer van waterbergingen op de agenda. Water Natuurlijk vindt dat er meer rekening moet worden gehouden met nieuwe inzichten op basis van de nieuwste klimaatscenario’s.