Water Natuurlijk: ‘Hou rekening met nieuwste klimaatscenario’s’

Agrarisch medegebruik van kruidenrijk grasland of grasruigte levert een bijdrage aan de omgeving, en onder andere voedsel voor ooievaars.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de vergadering van het algemeen bestuur op 5 februari stond inrichting en beheer van waterbergingen op de agenda. Water Natuurlijk vindt dat er meer rekening moet worden gehouden met nieuwe inzichten op basis van de nieuwste klimaatscenario’s.

Op verschillende plaatsen in haar gebied legt Waterschap Groot Salland waterbergingen aan. Die moeten ervoor zorgen dat er bij extreme neerslag geen wateroverlast ontstaat. In de praktijk blijken de bergingen meer beheer en onderhoud nodig te hebben dan van te voren gedacht. Met een nieuwe benadering wil het waterschap de hoge onderhoudskosten verlagen.

Meer samenwerking = kosteneffectief

Met de beleidsnota “Naar goed gebruik – Beleid inrichting en beheer waterberging landelijk gebied” kiest het bestuur voor een kosteneffectieve benadering. De insteek is om medegebruik door en samenwerking met de landbouwsector, de natuurorganisaties en gemeenten actief te stimuleren. Ook wordt vaker gekozen voor kruidenrijk grasland: dat komt in plaats van de nu gebruikelijke rietruigtes, die in de praktijk hoge onderhoudskosten met zich mee blijken te brengen. De verwachting is dat de kostenstijging hierdoor flink zal worden afgevlakt.

Nieuwste klimaatscenario’s gebruiken

Deze aanpak vindt Water Natuurlijk uitstekend, zo stelde Brenda Vrieling namens de fractie. Vraag is echter hoeveel waterberging Groot Salland echt nodig heeft. Volgens de huidige inzichten is dat in totaal 800 hectare. Vrieling wees erop dat herijking van het watersysteem, gebaseerd op de nieuwste klimaatscenario’s, tot nieuwe inzichten kan leiden. Deze herijking, ook wel tweede toetsronde genoemd, zal na 2016 worden uitgevoerd.