Systeem waterschapsbelasting nog steeds in onderzoek

De stijging van de waterschapslasten blijft beperkt, ondanks extra investeringen in dijken. Maar een meer rechtvaardige verdeling van de lasten is nog steeds niet in zicht.