Water Natuurlijk steunt integrale aanpak Overijssels Kanaal Deventer-Raalte

Voor het Overijssel Kanaal Deventer-Raalte heeft het waterschap meerdere opgaven. Obe Brandsma steunde in het Algemeen Bestuur van 16 februari het voorstel om de verkenning van alle opgaven integraal aan te pakken. Wel vroeg hij aandacht bij de uitwerking van de plannen voor een aantal specifieke punten.