Acceptabel compromis over Reevediep

De dijken aan het Reevediep, de bypass van de IJssel rond Kampen, worden in beheer gegeven aan Waterschap Drents Overijsselse Delta. Bij de aanleg is onvoldoende rekening gehouden met de eisen van het waterschap. Water Natuurlijk stemt in met de extra kosten om dit probleem op te lossen, maar wil ook dat het waterschap leert van de gemaakte fouten.