vismigratie

Antje Kingma en de vissers in de Vecht

Gebied wordt langzaam veiliger voor vissen

De visstand heeft zich, ondanks een verbetering van de waterkwaliteit, niet goed ontwikkeld in het gebied van Drents Overijsselse Delta. De ca. 2.000 stuwen en gemalen die de trek belemmeren of soms vissen vermalen zijn daarbij een probleem. Water Natuurlijk ging 15 mei akkoord met het beleid vismigratie: de ca. 450 grootste knelpunten worden de komende tien jaar aangepakt.

Antje Kingma en de vissers in de Vecht

Wijzer over water: over vismigratie, looprecht en meer

Onlangs heeft de fractie van Water Natuurlijk in samenwerking met de fracties Natuur Geborgd en PvdA, een ‘stadsdijkwandeling’ georganiseerd: een korte bijeenkomst voor een kleine groep ‘natuurrelaties’ op een locatie waar zichtbaar is welke vraagstukken spelen voor het waterschap. Dat smaakt naar meer.