vistrap

Antje Kingma en de vissers in de Vecht

Gebied wordt langzaam veiliger voor vissen

De visstand heeft zich, ondanks een verbetering van de waterkwaliteit, niet goed ontwikkeld in het gebied van Drents Overijsselse Delta. De ca. 2.000 stuwen en gemalen die de trek belemmeren of soms vissen vermalen zijn daarbij een probleem. Water Natuurlijk ging 15 mei akkoord met het beleid vismigratie: de ca. 450 grootste knelpunten worden de komende tien jaar aangepakt.