Fractie Water Natuurlijk praat over afvalwater grote bedrijven, peilbeheer en meer

Op de agenda voor dinsdag 2 mei van het Algemeen bestuur staat een flink aantal onderwerpen. De fractie van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta bespreekt ze op 26 april. Wie mee wil praten over een of meer onderwerpen, is van harte welkom.