Fractie Water Natuurlijk praat over afvalwater grote bedrijven, peilbeheer en meer

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Op de agenda voor dinsdag 2 mei van het Algemeen bestuur staat een flink aantal onderwerpen. De fractie van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta bespreekt ze in de fractievergadering van 26 april. Wie mee wil praten over een of meer onderwerpen, is van harte welkom.

Op de agenda staan zaken als “Water op maat voor landbouw en natuur in de polders rond Scheerwolde – Fase 3”, de “Actualisatie Waterakkoord Twenthekanalen en Overijsselsche Vecht” en een aanpassing van de regeling voor de auditcommissie. Inhoudelijk interessanter zijn het beleidskader afvalwater (grote) bedrijven en de nota peilbeheer.

Afvalwater en circulaire economie

Een van de ‘grote’ onderwerpen is het beleidskader afvalwater bedrijven. De transitie van afval(water) naar grondstof om te komen tot een meer circulaire economie geeft een nieuwe dynamiek ten aanzien van het afvalwater. Grote lozers vragen het waterschap om gezamenlijk te onderzoeken wat er mogelijk is bij de zuivering van hun afvalwater of bij uitwisseling van energie (warmte/biogas). Ook zien ze in het afvalwater een nieuw verdienmodel.
Dat kan nogal wat gevolgen hebben. Voor het Dagelijks bestuur was dat aanleiding om een voorstel uit te werken hoe het waterschap kan omgaan met dit soort vragen, en welke voorwaarden gelden bij samenwerking.

Peilbeheer

Het peilbeheer van het waterschap is een belangrijke basis voor het waterbeheer en het realiseren van de beleidsdoelen. Dit peilbeheer zou op eenduidige wijze moeten worden uitgevoerd, onafhankelijk van de vraag welk van de twee voormalige waterschapsgebieden het betreft, en welke peilbeheerder actief is in het gebied. Om dit te bereiken wil het waterschap de werkprocessen rond het peilbeheer verder professionaliseren en vastleggen. In de Nota Peilbeheer staat hoe het waterschap het beleid uit het waterbeheerplan (WBP) concreet toepast bij het peilbeheer.

Fractievergadering

De fractie vergadert woensdag 25 april om 19.30 uur in het Waterschapshuis in Zwolle. Geïnteresseerden zijn welkom; in verband met de beperkte toegankelijkheid van het pand wel graag even vooraf aanmelden.
De agenda en alle bijbehorende stukken zijn te vinden op de site van het waterschap.