‘Vliegwielgeld’ voor waterbewustzijn

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Bij de vele miljoenen die het waterschap besteedt voor de waterveiligheid en waterkwaliteit, valt een bedrag van 50.000 euro in het niet. Dat bedrag wil het Dagelijks Bestuur gebruiken als ‘vliegwielgeld’ om het waterbewustzijn bij de inwoners te vergroten. Toch ging het  Algemeen Bestuur op15 mei pas na veel discussie akkoord, voor twee jaar.

Fractievoorzitter Marion Wichard vond het jammer dat het beleid pas in 2019 ingaat. Water Natuurlijk is namelijk groot voorstander van recreatief gebruik van waterschapseigendommen, en vindt dat het waterschap daar ook –bescheiden- aan mag bijdragen. Denk aan het meefinancieren van een informatiebord, een bankje, of een uitkijktoren. Een goed voorbeeld is de attractieve ‘waterschapsinstallatie’ in het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in het Dwingelderveld.
Een belangrijk aspect daarbij is het waterbewustzijn. Nog niet zo lang geleden bleek uit een OESO-rapport dat veel te weinig inwoners weten wat het waterschap allemaal doet en hoe belangrijk dat werk is voor onze veiligheid en gezondheid. Juist door op locatie zichtbaar te maken wat de rol van het waterschap is, kun je de kennis en betrokkenheid van mensen vergroten.

Evaluatie in 2021

Na een uitgebreide discussie ging het Algemeen Bestuur uiteindelijk akkoord met een proefperiode van twee jaar, die in 2019 start. Uit de evaluatie in 2021 zal moeten blijken of en in welke vorm de regeling moet worden voortgezet, en of het bedrag van 50.000 euro per jaar voldoende is.

Adoptie

Voor alle initiatieven die vanuit dit ‘vliegwielgeld’ worden betaald, geldt dat anderen ook een deel betalen. Bij de behandeling op 31 oktober vorig jaar had Water Natuurlijk de suggestie gedaan om inwoners en andere ‘vrienden van WDODelta’ meer mogelijkheden te geven om hun persoonlijke betrokkenheid zichtbaar te maken via bijvoorbeeld het adopteren van een stuk wandelpad of het plaatsen van een bankje. Dat idee was bij portefeuillehouder Herman Odink niet blijven hangen, maar hij beloofde daar alsnog over na te denken.