subsidie

‘Vliegwielgeld’ voor waterbewustzijn

Bij de vele miljoenen die het waterschap besteedt voor de waterveiligheid en waterkwaliteit, valt een bedrag van 50.000 euro in het niet. Dat bedrag wil het Dagelijks Bestuur gebruiken als ‘vliegwielgeld’ om het waterbewustzijn bij de inwoners te vergroten. Toch ging het  Algemeen Bestuur op15 mei pas na veel discussie akkoord. 

Water Natuurlijk Groot Salland blij met nieuw beleid stedelijk water,

Water Natuurlijk juicht subsidieregeling Klimaatactieve Stad toe

Binnenkort kunnen inwoners van Waterschap Drents Overijsselse Delta subsidie krijgen voor projecten die inspelen op de klimaatverandering in steden en dorpen. Buurtverenigingen en wijkinitiatieven kunnen een bijdrage krijgen van maximaal € 5.000. Water Natuurlijk is daar erg blij mee. Zo krijgt een van onze belangrijkste agendapunten vorm.