Water Natuurlijk juicht subsidieregeling Klimaatactieve Stad toe

Water Natuurlijk Groot Salland blij met nieuw beleid stedelijk water,
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Binnenkort kunnen inwoners van Waterschap Drents Overijsselse Delta subsidie krijgen voor projecten die inspelen op de klimaatverandering in steden en dorpen. Buurtverenigingen en wijkinitiatieven kunnen een bijdrage krijgen van maximaal € 5.000. Dat geldt ook voor bedrijven en instellingen. Water Natuurlijk is daar erg blij mee. Zo krijgt een van onze belangrijkste agendapunten vorm.

De klimaatactieve stad (KAS) vormde een belangrijk thema in de verkiezingsprogramma’s van Water Natuurlijk bij de verkiezingen in 2015. Wij willen de effecten van klimaatverandering in de stad -zoals hittestress- verkleinen. Het waterschap moet daarvoor samenwerken met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Mede door onze inzet is de klimaatactieve stad een thema geworden in het coalitieprogramma van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Daarin staat: We gaan inwoners, bedrijven en instanties uitnodigen om zelf ook met ideeën te komen en initiatieven te nemen voor een beter woonklimaat.

Financiële impuls

De mededeling van het Dagelijks Bestuur dat de Subsidieregeling Klimaatactieve Stad 2017 – Steden en dorpen schuilen niet voor regen of zon klaar is en gepubliceerd gaat worden werd door fractielid Piet de Noord van Water Natuurlijk dan ook met warme instemming ontvangen. Het Dagelijks Bestuur is zich er zeer van bewust dat het programma KAS alleen slagen als het waterschap het samen doet met bewoners, (buurt)verenigingen, stichtingen, bedrijven en onderwijsinstellingen. Door een financiële impuls kunnen initiatieven van de grond komen. Ook verschillende gemeenten hebben als subsidieregelingen open gesteld voor initiatieven.

Achterban aan zet

De regeling is er, nu is het de beurt van inwoners, bedrijven en organisaties. De leden van het algemeen bestuur kunnen een goede rol spelen door de achterban op te roepen om projecten in te dienen. Want de klimaatactieve stad, dat zijn we samen.
De regeling zal binnenkort worden gepubliceerd, wij komen er nog op terug.

 

2 Reacties
Nieuwste
Oudste
Inline reacties
Bekijk alle reacties
Thijs Belgers
Gast
Thijs Belgers
3 mei 2017 18:17

Mooi initiatief. Alleen stel ik voor de naam te veranderen in KAG: Klimaat Actieve Gemeente. Dan kunnen de dorpen ook mee doen.