Water Natuurlijk: kostenaandeel voor inwoners te hoog

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de vergadering van 26 mei heeft Water Natuurlijk aangegeven dat zij vindt dat het aandeel van de kosten van het waterschap voor de categorie Ingezetenen (inwoners binnen de grenzen van het Waterschap) te hoog is.

Een meerderheid van het Algemeen Bestuur kon zich vinden in het vasthouden van het aandeel voor ingezetenen op 35 %. Bij de vaststelling van de Verordening heeft Water Natuurlijk hierover een stemverklaring afgelegd.

Voor de nadere onderbouwing wordt verwezen naar het bericht op de website van eind mei 2020.