Water Natuurlijk publiceert verkiezingsprogramma

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De kandidatenlijst is 4 februari ingeleverd bij het centraal stembureau, op 8 februari heeft Water Natuurlijk bij loting lijstnummer 4 gekregen. Nu alle formaliteiten zijn vervuld, kan de campagne echt van start. Dat begint bij het presenteren van het verkiezingsprogramma. De kern waar het voor Water Natuurlijk om draait: een duurzaam ingericht en beheerd watersysteem in een aantrekkelijke omgeving, waarin het voor mensen, dieren en planten, nu én in de toekomst, goed toeven en veilig is.

Water Natuurlijk heeft een uitgebreid verkiezingsprogramma rond alle thema’s die in het waterschap spelen. In elf hoofdstukken zetten we onze ambities op een rij, waarbij vier elementen steeds terugkeren: Groen, Gezond, Genieten en Gezamenlijk investeren.

Klimaat centraal

De grote overkoepelende uitdaging die voor ons ligt, is wat klimaatverandering voor ons waterschap betekent. Hoe gaan we om met de gevolgen, maar vooral: kunnen we problemen vóór zijn? De komende vier jaar staan daarom vooral in het teken van het klimaat. Duurzaamheid moet in alle activiteiten van het waterschap terugkomen: van het zelf opwekken van de energie die het waterschap gebruikt tot het sluiten van de lokale kringloop.

Biodiversiteit

Een tweede belangrijk punt is biodiversiteit. We moeten beter zorgen voor de rijkdom aan planten en dieren in ons gebied, in én boven water. Om het zichtbare en onzichtbare verlies aan soorten tegen te gaan en te herstellen, is een ander land(bouw)gebruik noodzakelijk. Die handschoen willen we samen met natuurbeheerders, boeren, bedrijven en andere partijen oppakken.

Recreatie

Welke grote vraagstukken er ook liggen, we moeten ook blijven genieten van water in ons landschap: toegankelijke dijken en paden langs water voor wandelaars of fietsers, goed viswater, ruimte voor watersporters, veilig zwemwater.

Team voor de toekomst

Met een sterk team uit alle delen van het gebied van het waterschap wil Water Natuurlijk de ambities uit het verkiezingsprogramma realiseren. Lijsttrekker Marion Wichard is enthousiast over de kandidatenlijst: “In het team dat ik straks in het waterschapsbestuur mag aanvoeren, zit zowel ervaring als jong talent, iets waar ik blij mee ben. Ik verwacht veel van de twintigers en dertigers. Zij zien goed in hoe klimaatverandering onze, en vooral hún toekomst beïnvloedt.”

Meer informatie

Het verkiezingsprogramma 2019-2023 van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta is te downloaden van de site: www.waternatuurlijkdodelta.nl/programma.